“Grŵp Xintong: Gwneuthurwr Goleuadau Arwyddion Traffig gyda Ffocws ar Ddiogelwch, Technoleg a Diogelu'r Amgylchedd.”

Yn arbenigo mewn cynhyrchu ac ymchwilio a datblygu goleuadau signal traffig.∅ 300 o olau signal sgrin lawn
Ym maes rheoli traffig, defnyddir goleuadau signal traffig yn eang mewn ffyrdd trefol, priffyrdd, a lleoliadau rheoli traffig eraill.Fel cwmni sy'n arbenigo mewn cynhyrchu ac ymchwilio a datblygu goleuadau signal traffig, mae Xintong Group wedi ymrwymo i ddarparu cynhyrchion goleuadau signal traffig o ansawdd uchel, sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd, yn ddiogel ac yn dechnolegol ddatblygedig.

1. Technoleg Uwch a Galluoedd Ymchwil a Datblygu

Mae gan Grŵp Xintong dîm ymchwil a datblygu aruthrol sy'n cynnwys gweithwyr proffesiynol peirianneg a thechnegol, sy'n gyson ymroddedig i arloesi a gwella technoleg goleuadau traffig.Rydym wedi cyflwyno offer a phrosesau cynhyrchu uwch, gan ddatblygu cynhyrchion newydd yn barhaus a gwella'r rhai presennol i gyd-fynd â gofynion y farchnad.Mae ein goleuadau signal traffig wedi cyflawni statws sy'n arwain y byd o ran perfformiad, gwydnwch a dibynadwyedd.

2.Safe a Dibynadwy Ansawdd Cynnyrch

Mae Xintong Group yn rhoi pwyslais cryf ar reoli ansawdd cynnyrch a phrosesau profi i sicrhau diogelwch a dibynadwyedd ein cynnyrch.Rydym wedi sefydlu system rheoli ansawdd gynhwysfawr ac wedi cael ardystiad system rheoli ansawdd ISO9001.Mae ein cynnyrch yn cydymffurfio â safonau cenedlaethol ac wedi cael eu profi gan y Ganolfan Goruchwylio ac Arolygu Ansawdd Goleuadau Arwyddion Traffig Cenedlaethol.

Golau Traffig LED Plât Llawn Coch Gwyrdd 200mm 2

Lineup Cynnyrch 3.Diverse

Mae Xintong Group yn cynnig ystod eang o gynhyrchion goleuadau traffig, gan gynnwys goleuadau traffig, goleuadau croesi i gerddwyr, a monitorau rheoli traffig, ymhlith eraill.Gallwn addasu goleuadau signal o wahanol fanylebau a graddfeydd pŵer yn unol â gofynion cwsmeriaid, gan ddarparu ar gyfer anghenion gwahanol leoliadau rheoli traffig.Mae ein cynnyrch yn cynnwys dyluniadau cain, gweithrediad hawdd ei ddefnyddio, a bywyd gwasanaeth hir.

Gwasanaeth Ôl-Werthu 4.Comprehensive

Mae Grŵp Xintong yn gwerthfawrogi cydweithredu a chyfathrebu â'n cwsmeriaid.Rydym yn cynnig ymgynghoriadau cyn-werthu cynhwysfawr a gwasanaethau ôl-werthu i sicrhau bod cwsmeriaid yn derbyn atebion a chefnogaeth foddhaol yn ystod y broses brynu a defnyddio.P'un a yw'n gosod cynnyrch, dadfygio, cynnal a chadw, neu ddiweddariadau ac uwchraddio, gallwn ddarparu gwasanaeth amserol ac effeithiol.

交通信号灯杆 (12)

5. Datblygiad a Rhagolygon i'r Dyfodol

Fel arweinydd ym maes goleuadau signal traffig, bydd Xintong Group yn parhau i ganolbwyntio ar arloesi technolegol ac uwchraddio cynnyrch, gan wella ansawdd a chynnwys technolegol goleuadau signal traffig yn barhaus, a gwneud mwy o gyfraniad at ymdrechion rheoli traffig.

I grynhoi, mae Grŵp Xintong, fel gwneuthurwr goleuadau signal traffig datblygedig sy'n canolbwyntio ar ddiogelwch, yn meddu ar alluoedd technegol uwch a gallu ymchwil a datblygu cryf, wedi ymrwymo i ddarparu cynhyrchion dibynadwy o ansawdd uchel.Mae ein hystod cynnyrch amrywiol a'n gwasanaeth ôl-werthu cynhwysfawr yn ein galluogi i ddiwallu anghenion amrywiol cwsmeriaid a chydweithio â'n cwsmeriaid i hyrwyddo datblygiad rheoli traffig.


Amser postio: Nov-06-2023